20 март 2017

60 години од Договорите од Рим

Пред шеесет години во Рим, поставени се основите за Европа каква што го знаеме денес, воведувајќи не во најдолгиот период на мир во пишаната историја во Европа. Договорите од Рим воспоставија заеднички пазар каде што луѓето, стоките, услугите и капиталот можат слободно да се движат и создадоа услови за просперитет и стабилност за европските граѓани.

На оваа годишнина, Европа гледа назад со гордост и гледа напред со надеж. За 60 години ние изградивме Унија која промовира мирна соработка, почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост и солидарност меѓу европските држави и народи.

Погледнете некои од пресвртниците кои ја обликуваа денешната Европа.


/></a></html>