26 Декември 2017

Повик за доделување на под-грантови од страна на Национален ромски центар и Паблик во рамки на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“

Проектот “Спречување на дискриминација кон ромските деца“ се имплементира од страна на Национален ромски центар од Куманово во соработка со партнерската организација Паблик од Скопје во општините Куманово, Крива Паланка, Кичево, Кочани, Штип и Прилеп, поддржан од страна на Делегација на Европска Унија со времетрање од 24 месеци. 

Превземете документи за аплицирање


/></a></html>