БИБЛИОТЕКA

Има повеќе од 200 наслови на полиците на библиотеката на Инфо Центарот на ЕУ. Темите се од многу области поврзани со законодавството на ЕУ, политиките, програмите и најдобрите практики кои се на располагање како печатени материјали. Покрај тоа, на посетителите им е на располагање и Службениот Весник на ЕУ.

Во аудио-визуелниот дел од библиотеката на посетителите им се дава можност да разгледуваат теми на ЦД-а или видео касети.

Посетителите во центарот на Скопје можат да најдат пријатно катче за читање во просториите на Инфо центарот на ЕУ.

+ публикации на располагање во euic


/></a></html>