Аудио книги > Татковците на ЕУ

Татковците на ЕУ

Пред повеќе од половина век неколку водачи-визионери го инспирирале создавањето на Европската Унија во која денес живееме. Без нивната енергија и мотивација ние немаше да живееме во мир и стабилност, кои денес се земаат здраво за готово. Од борци на отпорот до правници, татковците на ЕУ се разнолика група поединци што делеле исти идеали: мирна, обединета и просперитетна Европа. Во оваа брошура е раскажана приказната за 11-те татковци на ЕУ. Многумина други работеле неуморно во реализацијата на европскиот проект и претставувале инспирација за него. Оваа публикација е дел од серијата публикации што објаснуваат што работи ЕУ во областа на одделните политики, зошто и какви резултати постигнува.

ДОЛЖИНА: 1ч 05мин.


/></a></html>