Аудио книги > Проширување

Проширување

Пренесување на европските вредности и стандарди на повеќе земји

„Поради политиката на проширување на ЕУ, Европа стана побезбедно и постабилно место. Оваа политика ни овозможува да зајакнеме и да ги застапуваме нашите вредности, а ни овозможува и да ја преземеме улогата на глобален играч на светската сцена.“

ДОЛЖИНА: 30мин


/></a></html>